Historie změn v programu PowerLIVE!

Soupis změn v jednotlivých vydaných verzích programu PowerLIVE! a úprav v rozhraní pro živé přenosy ze soutěží. Každou vydanou verzi je možné si stáhnout (všechny vydávané verze jsou archivovány).

12.4.2018
 • rozhraní živého přenosu již podporuje branding (vlastní design) pro: ČSST, ČSV, FČST, FPF a GPC
21.1.2018
 • rozhraní včetně úvodní nabídky přenosů přeloženo do češtiny, slovenštiny a angličtiny
 • v živém přenosu podpořeno vložení chatu z Youtubu na základě ID kanálu tj. vždy se vloží aktuální chat
7.2.2016
 • podpora fullscreen videa v případě použítí HTML5 přehrávače uvnitř vloženého iframe
15.10.2015
 • jména závodníků již odkazují na kartu závodníka přímo v rozhraní živého přenosu
 • nastylovaná obrazovka karty závodníka pro potřeby zobrazení v tomto rozhraní
14.5.2015
 • optimalizováno načtení dat výsledkového souboru a co nejdřívější uvolnění zámku, aby se mohla provést jeho další aktualizace
 • načítání výsledků upraveno pro vysokou zátěž (mnoho konkurenčích přístupů) a zvyšený počet aktualizací
7.5.2015
 • v úvodní stránce jsou soutěže rozděleny na aktuální (plánované a probíhající) a ukončené
 • v ukončených jsou i veškeré dosud nezpracované soutěže a již se tak nebudou "ztrácet" výsledky
 • ukončené soutěže již neodkazují na rozhraní pro živý přenos, ale do hlavní stránky soutěže
22.10.2014
 • pokud soutěž nemá definováno vlastní logo pak se převezme logo svazu popř. hlavního pořadatele
 • vlastní design (branding) rozhraní pro soutěže pod hlavičkou svazu ČSST
17.3.2013
 • podpora dynamických disciplín a celkově přechod na jádro PowerLIVE verze 2.11
7.3.2013
 • upgrade komponent za účelem podpory nejnovějších prohlížečů jako je např. Internet Explorer 11 a také z důvodu chyb v předchozí verzi komponent
24.7.2013
 • podpora rozhraní pro výsledkový servis bez živého video přenosu (live streamu)
 • do přehledu aktuálních soutěží doplněny informace o federaci a pořadateli(-ích)
9.4.2013
 • upgrade komponent za účelem podpory nejnovějších prohlížečů jako je např. Internet Explorer 10
 • podpora definice streamu a chatu jako vloženého frameu za účelem podpořit nové trendy v přehrávání videa na přenosných zařízeních
 • doladění automatické průběžné aktualizace toolbaru a hlavičky rozhraní, pokud dojde ke změně v definici soutěže
22.3.2013
 • automatické otevření menu při nájezdu myší na tlačítko v toolbaru
 • zahrnutí dalších hodnocení do menu s výsledky a absolutním pořadím
 • podpora zobrazování obrazovek s dalším hodnocením
24.1.2013
 • podpora více současně vysílaných soutěží
 • ke každé soutěži je možné definovat kamery (i více), live chat, menu a také reklamy
 • probíhající soutěž je automaticky aktualizována i na Powerlifter.cz
11.10.2012
 • úprava kódu a konfigurace, aby bylo rozhraní ještě více dostupnější při vysoké zátěži (mnoho současných diváků)
7.10.2012
 • tlačítko pro tisk aktuálně zobrazené obrazovky (výsledky apod.)
 • "O programu" přesunuto pod tlačítko s ikonou nápovědy
 • propozice soutěže také přesunuty pod tlačítko s ikonou nápovědy
 • zařazení odkazů na Powerlifter.cz, Facebookový profil a kanál Youtube pod tlačítko s ikonou nápovědy
 • zmenšení mezer mezi tlačítky za účelem zarovnání do rozlišení 1024x768 apod.
 • v jazycích připravena podpora pro HU a RU, zatím není možné přepnout
20.9.2012
 • rozbalovací tlačítko pro přepnutí jazyka, podpora CZ, SK a EN
15.9.2012
 • oddělení rozhraní živého přenosu do samostatné aplikace, původně běželo pod aplikací Powerlifter.cz
 • zajištění vyšší dostupnosti aplikace pro připravované MS GPC v Bardějově

Nepřihlášený uživatel