O programu PowerLIVE!

Program PowerLIVE! slouží k evidenci výsledků na soutěžích v silovém trojboji a ve vzpírání, automatizovaný výpočet bodů dle zvoleného vzorce, generování sestav s průběžným stavem v kategoriích, družstvech, v absolutním pořadí a dalších hodnoceních, pořadí nástupu na činku a rozdělení do kategorií. Cílem programu je náhrada používání různých druhů Excelovských tabulek a poskytnutí jednoduchého a přitom komplexního programu pro plnohodnotnou evidenci a zároveň i na nižších soutěžích poskytnout standard pro zobrazování průběžného pořadí a dalších důležitých informací pro orientaci závodníků, trenérů, rozhodčích i diváků. Výstupní data programu je možné přímo zveřejňovat na tomto serveru a poskytnout tak informace o průběžném stavu i on-line divákovi. Níže je uveden výčet hlavních funkcí, které jsou v programu podporovány.

Podporované funkce

 • Evidence trojboje, vzpírání i samostatných disciplín dřep, benč, mrtvý tah, trh, nadhoz a dalších
 • Podpora pravidel pro: IPF, IWF, IPC/WPPO, GPC, WPC, WPF, WUAP, IRP, IPO, GPA, WRPF, XPC
 • Podpora specifik oproti mezinárodně platným pravidlům pro ČSST, SAFKST, ČSV, SZV, FČST, SAST a FPF
 • Různé volby úrovně soutěže (jednotlivci, družstva, mezinárodní účast, ...)
 • Různé vzorce pro přepočet bodů: IPF Formula, IPF GL Formula, Wilks, Dots, Reshel, Glossbrener, Schwartz/Malone, A.H., Sinclair, RELA, Peidi Score, Allometry Scaling, Siff, NASA, rozdíl a poměr váhy
 • Podpora věkových koeficientů: Foster, Mc'Culloch (original i revised), Schwartz Masters, Malone/Meltzer, Meltzer/Faber, Huebner/Meltzer/Faber
 • Podpora definice vlastního vzorce (základní vstupní proměnné a možnost aritmetických operací, bez funkcí)
 • Podpora jednotek hmotnosti (kg, lb), vzdálenosti (cm, dcm, m, ...) a času včetně možnosti jejich převodů
 • Definice vlastních kategorií a automatické sestavování názvu dle vlastností
 • Podpora automatického vytvoření a rozdělení závodníku do soutěžních kategorií dle údajů závodníků
 • U kategorií je možné nastavit zda se pořadí určuje dle výkonu, přepočetných bodů nebo dle počtu opakování
 • Podpora vícedenních soutěží a soutěží rozdělených na dopoledne a odpoledne (definice v rámci kategorie)
 • Automatická kontrola zařazení soutěžícího ve správné kategorii a také kontrola správnosti definice kategorie dle pravidel
 • Automatické i konfigurovatelné absolutní pořadí (ženy dohromady, dorost/junioři/masters, RAW/EQUIP)
 • Podpora dalších hodnocení mimo základní kategorie tj. je možné např. vytvořit více absolutních pořadí za použití definovaného filtru
 • U družstev lze definovat výkon dosažený v předchozím kole(ch), dle kterého je následně sestavováno pořadí za všechna kola
 • V pořadí nástupu, ve výsledcích i v absolutním pořadí je podpořena prognóza výkonu dle nahlášených pokusů
 • Hodnocení týmů, oddílů a zemí dle dosažených umístění, počtu umístění a samotných výkonů
 • Nastavení váhy osy včetně uzávěrů pro jednotlivé disciplíny a nastavení používaných kotoučů, u 45kg a 50kg kotoučů lze nastavit váhový limit od kdy se budou používat
 • Evidence rozhodčích a dalších činovníku v soutěži, jedna osoba může zastávat více přidělených funkcí
 • Definice časového pořadu soutěže a určení přidělené funkce v jejich částech pro evidované činovníky (rozhodčí, nakladači, ...)
 • Výkonnostní třídy dle pravidel ČSST platných od 1.1.2005 a všech následných - EQUIP
 • Výkonnostní třídy dle pravidel ČSST platných od 1.1.2013 - RAW
 • Výkonnostní třídy dle pravidel ČAST pro muže všech věkových kategorií soutěžících EQUIP i RAW
 • Výkonnostní třídy dle pravidel FČST pro EQUIP i RAW
 • Výkonnostní třídy dle pravidel SAKFST platných od 1.1.2011 - EQUIP
 • Výkonnostní třídy dle pravidel SAST pro EQUIP i RAW
 • Výkonnostní limity pro nominaci na M-SR a reprezentaci dle pravidel SAFKST platných od 1.1.2018
 • Výkonnostní limity pro nominaci na M-ČR dle pravidel ČSV platných od 1.1.2015 a aktualizované od 1.1.2017
 • Evidence dosažených rekordů a pokusů o rekord u každého závodníka, rekordy se vypisují/označují na všech souvisejících obrazovkách
 • Hromadná změna údajů u vybraných závodníků např. zařazení do skupiny, družstva nebo kategorie
 • Hromadná změna údajů u vybraných kategorií např. divize, soutěžní den a část dne
 • Podpora opravných pokusů (i vícekrát) a pokusů k nahlášení
 • Kalkulačka k propočtu výkonu a možných umístění dle zadaných údajů u závodníka
 • U závodníka je možné evidovat stojany pro dřep i benčpres, které jsou poté zobrazovány na obrazovce "aktuální závodník" a na obrazovce pro nakladače
 • Filtrování evidence soutěže (seznamu závodníků) podle skupin, dne soutěže, dopoledne/odpoledne
 • Možnost libovolného seskupení a seřazení zobrazené evidence a obsažených sloupců
 • Veškerá data se ukládájí v jednom souboru ve formátu XML popř. v komprimovaném tvaru (PWLX, úspora až 75% velikosti souboru)
 • Data výsledků lze načíst i z jiných zdrojů jako např. Excely z GoodLift systému, z ČSV, od Petra Nepomuckého, IWF, a dalších
 • Evidenci soutěže i veškeré sestavy lze exportovat do Excelu, PDF a HTML nebo přímo vytisknout
 • Výsledky lze automaticky zveřejňovat na FTP server např. na Powerlifter.cz nebo jen automaticky v intervalech zálohovat na lokální disk
 • Plnohodnotná podpora komunikace v rámci sítě (TCP/IP protokol) a v programu není potřeba "klikat na refresh", data jsou vždy aktuální. V rámci síťových klientů je pak možnost vyvolat vzdáleně aktualizaci programu, spuštění/připojení a otevření obrazovek nebo také restart a vypnutí PC.
 • Detekce odpojení síťového klienta a možnost opětovného navázání spojení se serverem
 • Vlastní časomíra s vysokou přesností a plnou podporou synchronizace napříč připojenými klienty přes TCP/IP
 • Podpora pro tlačítka rozhodčích (HW/SW, TCP/IP, vzpírání i silový trojboj, podpora barev, zvukové signály, časomíra, ...)
 • Tiskové sestavy pro svazy: kontrola osobního vybavení, zápis výšky stojanů, zápis ze soutěže jednotlivců, karty pro hlasatele
 • Návrhář a tisk diplomů s možností vložení předtištěné předlohy diplomu
 • Jazyková lokalizace grafického rozhraní i výstupů: čeština, slovenština, angličtina, němčina, maďarština, ruština (ve zpracování)

Obrazovky a výstupy

 • Aktuální závodník s pořadím nástupu a případnou časomírou
 • Aktuální závodník detailně s případnou časomírou a se zobrazením předchozího a následného pokusu
 • Pořadí nástupu závodníků - oddělené zobrazení skupin, detailní informace o závodníkovi a jeho pokusech, prognóza výkonu i umístění
 • Související průběžné pořadí - zobrazuje závodníky z kategorií dle aktuální skupiny a v případě posledních pokusů se zobrazí i kategorie z následující skupiny, obsažena je kompletní prognóza a dosažené výkony v disciplínách
 • Rozdělení závodníků do skupin
 • Výsledky dle kategorií - celkově i dle disciplín
 • Výsledky dle družstev - celkově i dle disciplín a také včetně předchozích kol
 • Absolutní pořadí závodníků - celkově i dle disciplín
 • Ovládací panel aktuálního závodníka - klikání platný/neplatný, přehled pořadí nástupu, časomíra
 • Ovládací panel časomíry a signalizace - automatické řešení časomíry a signalizace rozhodčích s možností ručního zásahu
 • Ovládací panel časomíry a signalizace specifický pro atletické běžecké disciplíny - záznam časů, přiřazování závodníků
 • Ovládací panel vyhlašování - nastavení hodnocení (pořadí) pro zobrazení na obrazovce aktuálního závodníka při vyhlašování
 • Pomocník pro nakladače - informace nutné pro správné naložení činky
 • Hodnocení týmů, oddílů a zemí dle dosažených umístění závodníků
 • Vyhlašování výsledků dle kategorií, družstev, absolutního pořadí a hodnocení týmů
 • Tabule časomíry a signalizace rozhodčích

Komentáře k programu


Nepřihlášený uživatel