2.13.0 (rev 9) - 31.10.2017

Co je nového

V této verzi byla věnována pozornost především opravě chyb a dolaďování stávající funkcionality, ale také s povedlo zapracovat plnou podporu pro překlady a to včetně uživatelské příručky a také přibylo pár vylepšení jako např. RELA, branding, scoreboard nebo dělená umístění.

Důležité

 • Byly opraveny veškeré definice pravidel a zvláště pak pro vzpírání
 • Důrazně doporučujeme aktualizovat na tuto verzi programu

Provedené úpravy

revize 0

 • podpora překladu zkratek na názvy týmů při importu výsledků univerziád pomocí šablony Goodlift (IPF, EPF, ...)
 • korekce detekce váhové kategorie při importu výsledků pomocí šablony Goodlift (IPF, EPF, ...)
 • úprava chování nastavení/změny družstva v kartě závodníka a v hromadné změně údajů vybraných závodníků
 • v hromadné změně údajů závodníků podpořeny další způsoby korekce jména (záměna jména a příjmení, oprava velikosti písmen)

revize 1 (DEV, 6.9.2017)

 • opraveno sestavování dlouhého názvu disciplíny na opakování bez předem určené hmotnosti činky
 • podpora určení pořadí závodníků v kategorii dle zvednuté váhy, přepočtených bodů a také dle počtu opakování
 • v kategorii je možné zadat její popis, který se pak zobrazí ve výsledkové listině
 • v obrazovkách výsledků a startovní listiny se skryjí sloupce pokud není znám žádný tým, oddíl/klub nebo země
 • v obrazovce dalšího hodnocení rozšířena podpora pro disciplíny na opakování a již se zobrazují veškeré údaje týkající se dosaženého výkonu
 • možnost vypnout atletický koeficient pro disciplíny na opakování a použít tak definovaný vzorec pro výpočet bodů

revize 2 (DEV, 19.9.2017, k testování)

 • doplněna podpora Sinclairova koeficientu pro olympijské období 2001-2004
 • v gridech (tabulkách, seznamech) přidána podpora řazení dle více sloupců najednou, kdy pomocí Ctrl + click se sloupec přidá/odebere v řazení
 • doplnění obrazovek aktuálního závodníka o chybějící vlajky v průběžném pořadí a také u předchozího a následujícího závodníka
 • podpořen výpočet bodů dle tabulky relativní tělesné hmotnosti (RELA) | zdroj: http://www.german-weightlifting.de/download/relativtabelle/
 • úprava zvolení výchozího seskupení dle obsažených dat při otevření souboru
 • podpora redefinice části pravidel jen pro konkrétní soutěž a možnost náhledu na stávající definici pravidel (vše v podobě xml)

revize 3 (DEV, 21.9.2017)

 • podpora generování scoreboardu pro stream při vysílání živého přenosu (podporuje např. OBS Studio), funkce je přístupná ve formuláři pro zveřejňování výsledků
 • úprava zobrazení prognózy v obrazovkách výsledků a rozdělení do skupin tj. zobrazí se jen tehdy, pokud soutěž není ve stavu ukončená nebo vyhlášení a zároveň existuje alespoň jeden neuzavřený pokus (je znám aktuální závodník na čince)

revize 4 (DEV, 27.9.2017)

 • podpora vynucení zachycení změny scoreboardu při časté změně (v rámci 1 sec), týká se především časomíry a rozhodnutí rozhodčích
 • podpora zaznamenávání změn v pokusech i při úpravě přes grid nebo změnové tlačítko v hlavní evidenci
 • podpora hromadného nastavení pokusů přes změnové tlačítko v hlavní evidenci včetně pokusů, které dosud nemají uvedenou váhu ani stav (neexistují)
 • optimalizace vyvolávání změny a přenášení stavů ze signalizace rozhodčích přes TCP/IP síť
 • korekce zachycení změny hodnot v kartě závodníka a vyvolání upozornění při zavírání formuláře
 • korekce zachycení změny oddílu popř. země při výběru družstva v kartě závodníka
 • korekce přesnosti přepočtu bodů u totalů v případě, že lze použít násobicí koeficient dle vzorce a total nezahrnuje disciplíny s rozdílnými způsoby přepočtu bodů
 • oprava reakcí na změny a přepočtu bodů (zvlášť se zřetelem na zaokrouhlování) v kalkulačce výkonů závodníka
 • korekce hlídání rekordů v totalu, tak aby se rekord předbídl jen tehdy, pokud jsou ukončeny všechny související předchozí disciplíny
 • podpora výpočtu průběžného totalu vůči pokusům a s tím související podpora automatického přepočtu váhy uvedené v rekordu obdobně jako u pokusu
 • možnost vkládat rekordy k disciplíně i k totalům přímo z pořadí nástupu závodníků v ovládacích panelech přes kontextové menu

revize 5 (DEV, 29.9.2017, k testování)

 • korekce řazení dle nominačního výkonu ve startovní listině zobrazené vůči dalšímu hodnocení
 • rozšíření definovaných pravidel o určení způsobu vyhodnocení umístění v kategoriích včetně podpory dělených umístění
 • úprava definice všech podporovaných pravidel a nastavení korektního způsobu určování umístění, již se tak nerozlišuje pouze mezi vzpíráním a silovým trojbojem, ale pravidla každé federace mají své odlišnosti

revize 6 (DEV, 6.10.2017, k testování)

 • export a tisk sestav pro svazy rozšířen o údaje a loga dalších svazů (ČSST, ČSV, SAKFST, SZV, FČST)
 • podpora lokalizace a překlad všech tiskových sestav pro svazy do češtiny, slovenštiny a angličtiny
 • upraveny všechny tiskové sestavy zápisů, aby obsahovaly dle zvolených údajů potřebné sloupce tj. na základě praxe u ručního zápisu vynechány např. počítané sloupce a doplněny sloupce pro změny
 • upravena tisková sestavy pro karty hlasatele (u silového trojboje) a odladěna tak, aby se 8 kartiček vešlo na A4 při okrajích 5mm po stranách a 15mm nahoře a dole
 • podpora časového limitu pro nahlášení pokusu ve všech obrazovkách, kde se zobrazují jednotlivé pokusy
 • korekce zobrazování sloupců země a team v obrazovce startovní listiny a v rozdělení do skupin v souvislosti s chybějícími údaji
 • korekce zobrazování rekordů v nejlepším dosaženém výsledku disciplíny v případě neplatného pokusu o rekord a probíhajícím stavu soutěže
 • přidána podpora konfiguračních profilů pro generování scoreboardu (výchozí profil je umístěn v adresáři Resources\Scoreboard)
 • přidána podpora pro generování základní informace o rekordu (součást váhy pokusu) ve scoreboardu

revize 7 (RC, 13.10.2017)

 • podpora brandingu grafického rozhraní programu (použití podléhá rozšířené licenci)
 • přidán editor stylů grafického rozhraní s podporou procházení a vyhledávání prvků
 • dialog Nastavení programu si nyní pamatuje poslední umístění a velikost jako ostatní formuláře v programu

revize 8 (RC, 28.10.2017)

 • dokončen překlad do angličtiny (en-US) a slovenštiny (sk-SK) a je tak pro tyto jazyky přeloženo 100% aktuálně definovaných řetězců
 • podpora rozlišení jazyka pro grafické rozhraní programu, obrazovky a formátování dle operačního systému
 • v nastavení programu se nyní nabízejí jazyky dle jejich podpory pro grafické rozhraní, obrazovky a formátování
 • program nyní startuje v jazykové verzi dle operačního systému a regionálního nastavení pokud uživatel program nepřenastaví jinak
 • při otevírání obrazovky na síťovém klientovi se pro danou obrazovku nastaví jazyk dle nastavení programu odkud byla otevřena
 • oprava vyhodnocování podmíněných funkcí v licencích

revize 9 (VYDÁNO, 31.10.2017)

 • doplněno upozornění do PDF exportu (funkce bude zrušena a nahrazena tiskem na PDF tiskárnu)
 • doladění a korekce překladů programu a uživatelské příručky