6. Plán vývoje

Plán vývoje a rozšiřování funkčnosti programu PowerLIVE!.

Aktuální cíle

Poznámka

níže uvedený seznam je sestaven na základě požadavků uživatelů

  • podpořit více skupin k závodníkovi resp. disciplíny v rozdílných skupinách
  • zapracovat na tisku a také na exportech do jiných formátů (pdf, excel)
  • ve družstvech umožnit zápis a zobrazení bodů za jednotlivá předchozí kola, momentálně se uvádí součet za všechna předchozí
  • propojení na databázi federací, oddílů, závodníků (členů) popř. vytváření vlastního aresáře
  • podpořit možnost více stanovišť (stage) a skupiny i vůči disciplínám

Dlouhodobé cíle

Poznámka

interně verze 3.0, ke které se snažíme průběžně dopracovat

  • přepracovat (rozšířit) strukturu hodnocení
  • podpořit libovolné množství hodnocení ať už v kategoriích, družstvech, na kila, na body nebo i různé kombinace
  • možnost zařadit závodníka do různých družstev i různých kategorií, a to v libovolném počtu
  • možnost řídit (mít) současně více závodníků na stanovištích