5. Klávesové zkratky

Klávesové zkratky lze využívat v rámci celého programu pro urychlení práce. Většina z nich je obecně platná napříč celým programem a některé z nich mají upravenou funkčnost dle právě aktivního okna. Podrobný popis zkratek a jejich použití je uveden níže.

Obecně platné zkratky

Zkratky platné napříč celým programem s možnou úpravou v konkrétních formulářích.

Zkratka Popis funkce
Ctrl + N založit novou soutěž
Ctrl + O otevřít soubor soutěže nebo se připojit k TCP/IP serveru
Ctrl + S uložit data soutěže do souboru nebo uložit údaje karty (formuláře)
Ctrl + Shift + S uložit data soutěže do jiného souboru (“Uložit jako”)
Ctrl + P otevře formulář pro tisk a export
F1 otevře formulář “O programu”
F10 otevře nastavení soutěže
F11 / Ctrl + M otevře správce obrazovek
Alt + F12 otevře nastavení programu
ESC zavře aktuální okno (mimo evidenci a ovládací panely)
Ctrl + 0..9 přepínání záložek nebo postranní nabídky dle pořadí jak jsou zobrazeny
Ctrl + > / Ctrl + vpravo přepne na následující záložku
Ctrl + < / Ctrl + vlevo přepne na předchozí záložku
Ctrl + + / Shift + F4 přidat záznam (lze použít i u rozbalovacích seznamů)
Ctrl + - / F8 / Ctrl + F8 odstranit záznam, u rozbalovacích seznamů zrušení výběru
Delete / Shift + Delete odstranit záznam jen pokud není tabulka v režimu úpravy a není aktivní jiné textové pole
F4 / Enter úprava vybraného (označeného) záznamu
F2 úprava buňky v tabulce
Ctrl + C kopie obsahu zobrazených buněk tabulky do schránky
Ctrl + Shift + C kopie obsahu všech (i skrytých) buněk tabulky do schránky

Evidence soutěže

Úprava zkratek pro rozhraní hlavní evidence.

Zkratka Popis funkce
Ctrl + P při aktivní záložce “Stav soutěže” se tisk a export přednastaví dle zobrazené sestavy

Nastavení soutěže

Úprava a rozšíření zkratek pro nastavení soutěže.

Zkratka Popis funkce
Ctrl + 0 přepne na základní údaje
Ctrl + 1 přepne na nastavení pravidel
Ctrl + 2 přepne na definici disciplín
Ctrl + 3 přepne na časový pořad
Ctrl + 4 přepne na rozhodčí a činovníky
Ctrl + 5 přepne na osy a kotouče
Ctrl + 6 přepne na signalizaci
Ctrl + 7 přepne na soutěžní kategorie
Ctrl + 8 přepne na družstva
Ctrl + 9 přepne na další hodnocení
Ctrl + dolů přepne na následující položku v postranní nabídce
Ctrl + nahoru přepne na předchozí položku v postranní nabídce

Poznámka

na všech záložkách pak platí obecné zkratky

Karta závodníka

Úprava a rozšíření zkratek pro kartu závodníka.

Zkratka Popis funkce
Ctrl + 0 přepne na základní údaje na první nevyplněný údaj
Ctrl + 1 přepne na záložku pokusů závodníka na pokus k nahlášení (základní, aktuální popř. následný pokus)
Ctrl + 2 přepne na záložku dosaženého výkonu a rekordů a zaktivní buňku pro zadání nominačního výkonu
Ctrl + Tab na záložce pokusů se přepne na další disciplínu a případný pokus k nahlášení
Ctrl + Shift + Tab na záložce pokusů se přepne na předchozí disciplínu a případný pokus k nahlášení
+ / - přidat / odstranit rekord (platí jen na záložce dosažený výkon a rekordy, nevztahuje se k vybranému pokusu ani disciplíně)

Poznámka

klávesové zkratky pro přidat a odstranit záznam platí jen pro rekordy a rozbalovací seznamy

Okno obrazovky

U okna obrazovky platí jen zkratky uvedené níže.

Zkratka Popis funkce
F zapne / vypne zobrazení přes celou obrazovku
ESC vypne zobrazení přes celou obrazovku

Ovládací panel časomíry pro atletiku

Úprava a rozšíření zkratek pro ovládací panel časomíry u atletických soutěží

Zkratka Popis funkce
Ctrl + Enter spuštění času
Space mezičas
S spuštění / zastavení času
M mezičas
R reset času