Mobile referees signalization (Android)

Referees buttons for weightlifting and powerlifting communicating over the network (Wifi) with the PowerLIVE! program that controls the competition. The application replaces flags or standalone hardware signalization, and accelerates the progress of the competition, primarily by comunicating directly with evidence where attempts are automatically marked as good lift or no lift. From the program PowerLIVE! then you can assign functions to each connected referee. By default, functions are assigned automatically according to the connection order.

Supported functions

 • signaling red and white flag

 • color cards indicating the reason and the kind of error in an invalid attempt

 • scan and locate the TCP/IP server (evidence) on the local network

 • disconnect detection and automatic reconnection

 • vibration when sending a signal successfully (option to set it)

Basic conditions of use

 1. Mobile devices must be connected to the same network as the main computer

 2. You need to have installed PowerLIVE at least version 2.13.1-rev2 on the main computer

 3. You need a registered license that allows mobile signalization on one side

Note

Do konce února 2019 je možné využít nabídky rozšířující licence pro program PowerLIVE! k otestování si mobilní signalizace. V nastavení programu přidejte licenci číslo VTK8-XMUN-6GYC-46F5.

Detailed installation procedure (Main computer, Windows)

 1. Open Timertable control panel in the program PowerLIVE!

 2. Check Control of attempts using buttons

 3. Set the communication mode to Software buttons (TCP/IP)

 4. Set the communication port to All IP addresses of the computer

 5. Press Open port

 6. For detailed settings, a list of connected devices, and assigning functions, see edit Edit Settings

Warning

The referees server uses TCP and UDP port 9125 to communicate with mobile devices. This port must be enabled in the firewall on the main computer or temporarily disable the firewall.

Detailed installation procedure (Mobile devices, Android)

 1. Connect to the internet

 2. Install the application Referees signalization from Google Play Store

 3. Connect to the same network as the main computer

 4. Launch the application Referees signalization

 5. At startup, the refeers server is automatically searched for on the local network, if it does not, enter the IP address manually

 6. Press Connect (unless you have set automatic connection)

If everything is OK, you can see the name of the competition, the current competitor and the assigned function on mobile devices. When you press some colored buttons, you will see their status on the Lifter on table, or if you do not have the assigned function, you will see the status in the list of connected devices in edit Edit settings.

Important steps in case of a problem

 1. Only 127.0.0.1 is listed in the status bar or in the communication port drop-down list, then the host computer is not connected to the local network

 2. Can not connect, make sure the referees server is running (see paragraph 5 Open port)

 3. Can not connect, make sure you are connected to the same local area network

 4. Can not connect, check firewall settings

 5. Can not connect, try entering the IP address of the main computer

Warning

On Android, it is not possible to translate local computer names to their IP addresses by default because of public DNS servers set up. You can only connect to the local computer’s hostname if it is searched for, otherwise entering the IP address is required.

Own (Ad-hoc) Wifi network

Nemáte-li vlastní router a přístupový bod, ani není v areálu dostupná žádná Wifi síť, je možné zřídit tzv. Ad-hoc Wifi síť za předpokladu, že máte v hlavním počítači fyzický Wifi adaptér.

Ke zprovoznění Ad-hoc sítě je dále zapotřebí mít nainstalován Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter, což je v podstatě software obsluhující tuto síť a přidělující IP adresy klientským zařízením. Toto zařízení se v systému Windows instaluje automaticky v případě, že existuje fyzický WiFi adaptér podporující hostovanou síť.

Zda je adaptér nainstalován si ověříte takto:

 1. Otevřete Ovládací panely
 2. Otevřete Centrum síťových připojení a sdílení
 3. Otevřete Změnit nastavení adaptéru
 4. Vyhledejte připojení obsahující v názvu adaptéru WiFi Miniport

Podporu hostované sítě lze také ověřit tímto příkazem:

netsh wlan show drivers

V zobrazeném výpisu pak vyhledejte text Podpora hostované sítě a zda je zde uvedeno ano.

Je-li vše v pořádku, fyzický adaptér máte zapnutý a virtuální miniport adaptér je v systému přítomen, pak ve Windows 7 a novějších lze síť jednoduše vytvořit pomocí následujích příkazů:

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="NAZEV" key="HESLO"
netsh wlan start hostednetwork

zastavit a zrušit ji pak lze tímto příkazem:

netsh wlan stop hostednetwork