Sejmuté obrazovky z programu PowerLIVE!

Sejmuté obrazovky (screenshots) uživatelského rozhraní, výstupních obrazovek a tiskových sestav z programu PowerLIVE! použitého k evidenci výsledků soutěží v silovém trojboji a ve vzpírání.

Uživatelské rozhraní (GUI)

Úvodní obrazovka po startu
Evidence soutěže (dle skupin)
Evidence soutěže (dle družstev)
Návrh a tisk diplomů
Otevření souboru
Nastavení soutěže
Nastavení družstev
Nastavení kategorií
Nastavení absolutního pořadí
Časový pořad
Rozhodčí a další činovníci
Karta závodníka (pokusy)
Karta závodníka (dosažený výkon)
Karta družstva
Karta kategorie
Automatické generování kategorií
Správa obrazovek
Ovládací panel závodníka
Ovládací panel časomíry a signalizace
Ovládací panel vyhlašování výsledků
Ovládací panel časomíry pro atletiku (běh, ...)
Kalkulačka výkonu a umístění závodníka
Nastavení TCP/IP sítě a správa klientů

Zapisovatelná evidence rekordů (GUI)

Evidence rekordů dle kategorií
Nastavení evidence
Nastavení disciplín
Nastavení kategorií
Zahrnuté soutěže v evidenci
Karta zahrnuté soutěže
Vyhledání nových rekordů
Karta rekordu a jeho historie

Obrazovky (výstupy na monitor, plátno, ...)

Aktuální závodník a pořadí nástupu
Aktuální závodník detailně
Aktuální závodník (včetně signalizace)
Tabule časomíry a signalizace
Obrazovka pro nakladače
Rozdělení do skupin
Pořadí nástupu závodníků
Související průběžné pořadí družstev
Výsledky dle družstev (konečný stav)
Výsledky dle družstev (včetně pokusů)
Výsledky dle kategorií
Absolutní pořadí
Vyhlášení výsledků

Tiskové sestavy s podporou loga a barev organizace (ČSST, ČSV, FPF, SAFKST, SAST, SZV, ...)

Výsledky dle kategorií (Powerlifter.cz)
Výsledky dle kategorií (ČSST)
Výsledky dle kategorií (SAFKST)
Výsledky družstev (ČSV, TJ TŽ Třinec)
Výsledky družstev (SZV)

Absolutní pořadí (SAST)
Bohumínský benchpress
Jarní běh (SK Přerov)
Kontrola osobního vybavení (ČSST)
Zápis výšky stojanů (SAFKST)

Karty pro hlasatele
Zápis ze soutěže (předvyplněný, ČSST)
Zápis ze soutěže (kompletní, FPF)
Absolutní pořadí (FPF)

Signalizace rozhodčích (TPC/IP, Wifi, Android)

Připojení na tabletu
Rozhodování v silovém trojboji
Opětovné navázání spojení
Nastavení TPC/IP serveru
Umístění v ovládacím panelu časomíry

Nepřihlášený uživatel