Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Níže uvedené zásady ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen "zásady") se týkají programu PowerLIVE!, mobilní signalizace (aplikace pro Android) a dalších souvisejících programů (PowerMP na střih videa apod.). Tyto zásady jsou platné od 1.1.2017 a Powerlifter.cz si vyhrazuje právo jakkoliv později upravit znění těchto zásad a vydat novou verzi s uvedením jejich platnosti.

Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při registraci licence pro volné užití, při nákupech v aplikacích, při zasílání výsledků a také při navazování spojení mezi klienty a serverem nebo pokud dojde v aplikacích k chybě. Shromažďované informace zahrnují vaše jméno, název organizace, e-mailovou adresu, telefonní číslo, názvy a IP adresy počítačů, informace o verzi operačního systému, čísla registrovaných licencí, sejmutou obrazovku v případě výskytu chyby a obsah používaných datových souborů (výsledky, rekordy apod.).

Citlivé údaje jako vaše jméno, název organizace, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo také sejmutá obrazovka jsou poskytovány výhradně s vašim přičiněním (stisk tlačítka Odeslat, Registrovat apod.), ostatní neosobní data a obsahy datových souborů mohou být aplikacemi poskytovány automaticky.

Použití informací

Veškeré shromažďované informace, mimo obsahy datových souborů, jsou používány výhradně pro interní chod služeb a aplikací poskytovaných Powerlifter.cz a zahrnuje to tyto činnosti:

  • Správa a vystavování licencí
  • Kontrola dodržování podmínek užití a podmínek daných licencí
  • Správa, řešení a zajišťování objednávek (chod obchodu)
  • Poskytování služeb (technická podpora apod.)
  • Zlepšení služeb zákazníkům na základě vašich potřeb
  • Řešení potíží s programem(-y) a jeho opravy
  • Interní statistiky používání programů a služeb
  • Kontakt prostřednictvím e-mailu

Poskytované datové soubory jsou používány ke zveřejňování startovních listin, průběžných a konečných výsledků soutěží, k evidenci a dohledávání rekordů a také slouží jako podklad pro zakládání vizitek závodníků, rozhodčích, organizací a jiných účastníků soutěže, kde veškeré tyto informace jsou veřejného charakteru a jsou již obvykle známy z propozic, pozvánek nebo následně ze zveřejněných výsledků na stránkách organizací.

E-komerce

Jsme jedinými vlastníky shromážděných informací, mimo obsahy datových souborů, které jsou zveřejňovány. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnosti, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke splnění požadavku a/nebo transakce, např. vyřízení nákupu/objednávky.

Poskytování informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani nijak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich aplikací, pořizováním dat, poskytováním služeb nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů a veškerých poskytovaných informací. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme šifrování a přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům a spolupracovníkům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování, zákaznický servis zpracování výsledků apod.). Počítače/servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou zabezpečeny.

Odhlášení

Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k zaslání informací a aktualizací týkajících se vaší licence, nákupu/objednávky, používané aplikace, služeb a rovněž novinek a nabídek, které by vás mohly zajímat. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, kontaktujte nás a okruh vašeho zájmu upravíme popř. vás z rozesílání e-mailů zcela odhlásíme. Úplné odhlášení je možné jen v případě, kdy zákazník nevyužívá služeb přímo souvisejících s e-mailovou adresou (technická podpora apod.).

Souhlas

Používáním poskytovaných aplikací a služeb souhlasíte s těmito zásadami ochrany soukromí a osobních údajů.Nepřihlášený uživatel