Míry, tělesná hmotnost k 30. 3. 2019 10:00

Aktuální míry k datu měření

Základní hodnoty:  
- tělesná váha: 128,6 kg
- výška: ??? cm
Hodnoty dle tabulek:  
- základní potřeba kalorií: 3086,40 kcal
- BMI (Body Mass Index): ???
- Wilksův koeficient: 0,5667
- Reshel koeficient: 0,8530
Tělesné míry:  
- obvod hrudníku: ??? cm
- obvod stehen (L / P): ??? / ??? cm
- obvod lýtek (L / P): ??? / ??? cm
- obvod paží (L / P): ??? / ??? cm
- obvod předloktí (L / P): ??? / ??? cm
- obvod pasu (U / Z): ??? cm
- obvod krku: ??? cm
Záznam z prezentace na soutěži 18. ročník Bohumínského benchpressu, Starý Bohumín

Naměřené hodnoty

Měřená část Hodnota
Tělesná váha 128,6 kg

Nepřihlášený uživatel