Adam Cislak  Výsledky ze soutěží

Rok 2012

XXII. ročník Vianočnej ceny - súťaž v benčpresu telesne postihnutých, Trenčín

08.12.2012 | IPC | 7. místo | kategorie: Muži | benčpres: 117,5 kg

Nepřihlášený uživatel