Adam Mazur  Výsledky ze soutěží

Rok 2017

Finále Extraligy mužov vo vzpieraní družstiev, Trenčín

28. 10. 2017 | SZV | 5. místo | družstvo: MKVaSŠ Košice | dvojboj: 223,0 kg

Extraliga mužov vo vzpieraní družstiev - 2. kolo, Košice

23. 9. 2017 | SZV | 3. místo | družstvo: MKVaSŠ Košice | dvojboj: 230,0 kg

II. Liga mužov vo vzpieraní družstiev - 2. kolo, Košice

10. 6. 2017 | SZV | 5. místo | družstvo: MKVaSŠ Košice - B | dvojboj: 230,0 kg

Nepřihlášený uživatel