Arnoldův soutěžní trénink

Časový rozvrh

Po Út St Čt So
Ráno
 Hrudník
 Záda
 Ramena
 Horní paže
 Předloktí
 Hrudník
 Záda
 Ramena
 Horní paže
 Předloktí
 Hrudník
 Záda
 Ramena
 Horní paže
 Předloktí
Večer
 Nohy
 Lýtka
 Břicho
 Lýtka
 Břicho
 Nohy
 Lýtka
 Břicho
 Lýtka
 Břicho
 Nohy
 Lýtka
 Břicho
 Lýtka
 Břicho

Pondělí, středa a pátek

Břišní svaly

Cvik Sérií Opakování
 Začněte trénink 10-ti minutami sed-lehů na římské lavici

Hrudník a záda

 Mrtvý tah 3 10, 8, 6
 supersérie
   Shyby se zátěží před hlavu (příp. za hlavu) 4 10
   Tlaky s velkou činkou na šikmé lavici 4 15, 12, 8, 6
 supersérie
   Tlaky s velkou činkou (benchpress) 4 15, 12, 8, 6
   Shyby před hlavu (příp. za hlavu) 4 15
 supersérie
   Upažování s jednoručkami 4 10
   Přítahy velké činky v předklonu (shazovací metodou) 4 12
 trojsérie
   Pullovery na přístroji (shazovací metoda) 4 15
   Kliky 4 Max.
   Upažování s kladkami 4 12 až 15
 trojsérie
   Přítahy kladky vsedě (shazovací metoda) 4 10
   Jednoruční přítahy kladky 4 12 až 15
   Pullovery s jednoručkami 4 15

Nohy

 supersérie
   Předkopávání 5 12
   Dřepy 5 15 až 20
 supersérie
   Dřepy s velkou činkou vepředu 5 12 až 15
   Zakopávání 5 12
 supersérie
   Hacken dřepy 5 15
   Zakopávání metoda 1 až 10
 Mrtvý tah s nataženýma nohama 3 6

Lýtka

 Oslí výpony 5 15
 Výpony ve stoji (max. zátěž) 5 10
 Výpony vsedě 5 15
 Výpony na patách 5 15

Poznámka:  střídejte nasměrování chodidel - prsty dovnitř, prsty přímo, prsty ven.

Břišní svaly

 Sedy-lehy na šikmé lavici s koleny ve vzduchu 30
 Střídavé sedy-lehy na šikmé lavici s koleny ve vzduchu 30
 Přednožování ve visu 20
 Přednožování ve visu s ohnutými koleny 20
 Zkracovačky 50
 Přednožování s pokrčenými koleny 50
 Střídavé přitahování nohou 30 - každá noha
 Přitahování nohou vsedě 30
 Vytáčení trupu s osou činky na ramenou vsedě 100 - na obě strany
 Zanožování 50 - každá noha
 Unožování s nataženou nohou 30 - každá noha
 Unožování s pokrčenou nohou 30 - každá noha
 Nůžky 30

Důležité:  mezi cviky žádný odpočinek.

Úterý, čtvrtek a sobota

Břišní svaly

Cvik Sérií Opakování
 Začněte trénink 10-ti minutami sed-lehů na románské židli

Ramena a trapéz

 trojsérie
   Tlaky na přístroji před hlavou 4 10
   Upažováni s jednoručkami 4 10
   Upažování s jednoručkami v předklonu 4 10
 trojsérie
   Tlak s velkou činkou před hlavou střídavě za hlavou 4 12
   Upažování s použitím jednoručních kladek 4 10
   Upažování vleže na boku 4 10
 supersérie
   Tlak s velkou činkou před hlavou 4 10
   Upažování s použitím jednoručních kladek za tělem 4 10

Horní paže

 supersérie
   Bicepsové zdvihy velké činky 4 metd. 1 až 10
   Tricepsový tlak úzkým úchopem s velkou činkou ve stoji 4 10
 trojsérie
   Bicepsové zdvihy s velkou činkou na Scottově lavici 4 10
   Tricepsový tlak vleže s velkou činkou 4 10
   Bicepsové zdvihy s vel. č. nadhmatem na Scottově lavici 4 10
 trojsérie
   Tricepsový tlak s jednoručními činkami vleže 4 10
   Bicepsové zdvihy s jednoručkami na šikmé lavici 4 10
   Tricepsový tlak vleže s velkou činkou obráceným úchopem 4 10
 supersérie
   Koncentrovaný bicepsový zdvih (metodou "jeden a půl") 4 15
   Jednoruční tricepsový zdvih ve stoji 4 12
 supersérie
   Tricepsový tlak kladky vkleče 4 12
   Tricepsový tlak lana vkleče 4 12

Předloktí

 supersérie
   Klopení předloktí s velkou činkou drženou nadhmatem 4 10
   Klopení předloktí s velkou činkou 5 10
 Jednoruční klopení předloktí 4 10

Lýtka

 Výpony na legpressu 4 12
 Výpony ve stoji 4 12
 Oslí výpony 4 12

Poznámka:  střídejte nasměrování chodidel - prsty dovnitř, prsty přímo, prsty ven.

Břišní svaly

 Přednožování natažených nohou na podlaze 30
 Přednožování nohou s ohnutými koleny na podlaze 30
 Přitahování nohou vsedě na podlaze 30
 Střídavé zvedy nohou 30 - každá noha
 Sedy-lehy s koleny ve vzduchu, nohy u sebe 15
 Sedy-lehy s koleny ve vzduchu, nohy od sebe 15
 Unožování, natažená noha 30 - každá noha
 Unožování, pokrčená noha 30 - každá noha
 Zanožování 30 - každá noha
 Unožování vleže na boku 20 - každá noha
 Nůžky vleže na břiše 30

Důležité:  mezi cviky žádný odpočinek.

Nepřihlášený uživatel