Trénink 3 + 1, varianta B

1. DEN

Hrudník (prsní svaly)

Cvik Sérií Opakování
 Tlaky s velkou činkou (benchpress) 4 8 - 2
 Tlaky s velkou činkou na šikmé lavici 3 10 - 8
 Rozpažování s jednoručkami hlavou dolů 4 8
 Pullover s velkou činkou 3 8

Záda

 Shyby širokým úchopem před hlavou 3 Max.
 Přítahy velké činky v předklonu 3 8
 Stahování kladky za hlavu 4 8
 Hyperextenze 3 10 - 12

Lýtka

 Výpony v sedě 4 15 - 20

2. DEN

Ramena

Cvik Sérií Opakování
 Tlaky s velkou činkou za hlavou 4 8
 Upažování jednoruček do stran 4 15 - 20
 Upažování jednoruček v předklonu 4 15 - 20

Biceps

 Zdvih velké činky na Scotově lavici 4 6 - 10
 Zdvih jednoruček ve stoje 4 10 - 12

Triceps

 Francouzský tlak v sedě 4 8
 Stahování kladky 4 8
 Kliky na dvou lavičkách 3 12

Břicho

 Jakákoliv kombinace cviků na doraz

3. DEN

Lýtka

Cvik Sérií Opakování
 Výpony ve stoje 4 10 - 15

Nohy

 Dřepy s činkou za hlavou 4 10 - 20
 Leg-press 4 8 - 12
 Přednožování 4 15
 Zanožování v leže 4 10 - 14
 Předklony v kleče 3 10

Nepřihlášený uživatel