Paže - popis svalstva

Biceps brachii
- dvouhlavý sval, který začíná pod deltoidey a upíná se pod loktem.
- Základní funkce: zvedá a ohýbá paži, provádí sypinaci (vytáčení zevně) zápěstí.

Triceps brachii
- trojhlavý sval, který je antagonistou bicepsu. Začíná pod deltoidey a také končí pod loktem.
- Základní funkce: natahuje v lokti (extenze).

Předloktí
- zahrnuje v sobě řadu svalů, které ovládají pohyby ruky a zápěstí.
- Základní funkce: flexory (ohýbače) zápěstí ohýbají (dolů) a extenzory (napínače) zápěstí natahují (ohýbají nahoru).

Nepřihlášený uživatel